Bøker du ikke bør gå glipp av

Det mest grunnleggende du bør vite for å drive en bedrift.

Å starte en bedrift kan ofte være mer krevende enn det du tror. Alt fra økonomi og regnskap til hvordan du skal markedsføre deg, og hvilke regler og lover du bør holde deg innenfor kan være en uendelig labyrint. For å gjøre alt dette litt enklere kan det være lurt og lese litt om det på forhånd, slik at du sitter med en del grunnleggende kunnskap inne. Vi har funnet frem ti bøker som vi anbefaler deg å ta en titt på.

Økonomi- og virksomhetsstyring:

Dette er en lærebok som blir brukt i mange økonomiutdannelser, blant annet ved Handelshøyskolen BI. Tematikken i boken er organisert i henhold til en styringssløyfe, ut fra det utgangspunktet at økonomi- og virksomhetsstyring handler om implementering av virksomhetsstrategi. Flere av bokens caser som anvendes for å tilføre praktisk relevans og lette framstillinger, er hentet fra tjenesteytende sektorer. Med sin vektlegging på og integrering av nyere styringskonsepter fyller boken et hull i læreboktradisjonen.

Kjøp boken her.

Driftsregnskap og budsjettering:

Denne boken er delt opp i to deler: Del 1 omhandler utarbeidelse av beslutningsinformasjon og vurdering av tilgjengelige metoder og modeller, blandt annet med et utvidet kapillet om ABC. Del 2tar for seg mekanismer for styring av atferd gjennom tilbakemeldinger, herunder budsjettering med knappe ressurser, finansielle prestasjonsmål i en strategisk sammenheng og fremveksten av alternative styringssyn og -konsepter. Boken dekker Driftsregnskap og budsjettering på bachelornivå, og er benyttet i kurs ved handelshøyskolen BI.

Les mer og skaff deg boken her.

Moderne mikroøkonomi:

Dette er en lærebok for innføringskursene i mikroøkonomi ved universitet og høyskoler. Boka dekker de sentrale fagene innenfor mikrofaget, herunder oligopolteori og spillteori. Forfatterne drøfter også teknologiutviklingens betydning, produktivitetsvekst og langsiktige utviklingstrekk i en økonomi. Som supplement til bok er det utarbeidet en digital arbeidsbok.

Kjøp boken her og sett deg inn i makedets pris og etterspørsel teorier.

Kortere variant:

Dersom boken over blir litt voldsom, så kan du gå på denne. Dette er en bok som summerer opp alle kapitlene til «Moderne Mikroøkonomi». Boken er egentlig ment som et supplement til pensumlitteratur, men kan fint benyttes dersom man vil få en overordnet forståelse.

Kjøp boken her.

Markedsføringsboka:

Markedsføringsboka er en grunnleggende innføringsbok i markedsføring. Hvordan markedsføringens ulike deler henger sammen bli forklart grundig, ofte ved å benytte nordiske eksempler. Med boka følger også en egen nettressurs. Her finnes det fordypningsmateriale og tilleggskomponenter som blandt annet case og intervjuer. Denne utgaven har blitt tilpasset nordiske forhold, lover og regler.

Markedsfør deg riktig ved hjelp av denne boken.

To sell is human

Alt handler om å selge nå om dagen. du skal selge både deg selv og bedriften til kundene. Dan Pink utforsker hvordan vi kan utvikle være salgsferdigheter, og identifiserer måter vi kan selge inn oss selv, og påvirke andre mennesker. Boken er bygget på hans personlige salgserfaring, og profilene til noen av verdens beste selgere. I tillegg til dette får han deg til å se på dine egne ferdigheter, en bok som er verdt pengene.

Bli en superselger gjennom denne boken, kjøp den her.

Arbeidsmiljøloven

Dette er nok ikke verdens mest spennede bok, og ikke en man setter seg ned for å lese. Den er ment mer som et oppslagsverk for bedriften. Boken gir en systematisk og grundig gjennomgang av alle reglene i arbeidsmiljøloven. Samtidig har den utførlige henvisninger til relevante kilder.

Sikre deg dette oppslagsverket her.

Lærebok i merverdiavgift

Boken gir en innføring i merverdiavgift og en fremstilling av gjeldene bestemmelser om avgiftssytemet. Den er nyttig for alle som trenger å vite noe om avgiftsreglene. I boken omtales hva det skal beregnes avgift av, hva slags omsetning som er unntatt og frittt, hvem som skal beregne avgift og hva man får fradrag for. Denne utgaven ble oppdatert desember 2012.

Unngå ubehagelige overraskelser ved hjelp av denne boken.

Metoder for bedre arbeidsmiljø

I denne boken gjennomgår 18 utvalgte prosessmetoder som alle kan bidra til forbedring av arbeidsmiljø og sikkerhet i en bedrift. Forfatterne viser når og hvordan metodene kan brukes, samt belyser styrker og eventuelle fallgruver slik at bedriften lettere kan velge metode og verktøy ut fra sin egen situasjon.

Skap en god arbeidsplass med et godt miljø.

Gründere bygger Norge – hvordan lykkes med å skape noe nytt?

Mellom 2002 og 2007 ble det skapt 248 000 jobber i selskaper etablert for mindre enn fem år siden. samtidig forsvant 181 000 arbeidsplasser i bedrifter som var eldre enn fem år. Dette står som det endelige beviset på at gründere bygger Norge. Her kan du lese hvordan gründerne av Rema 1000, Havila Shipping, Stormberg og mange fler har klart å realisere gründerdrømmen.

Lær det triksene her.

 

Legg igjen kommentar