Bli din egen bank

Slik holder du likviditeten oppe, og risikoen nede.

Collector hjelper deg med å holde likviditeten oppe, og administrativ avlastning. Noen av tjenestene de tilbyr er:

  • Sikre inntekter samt redusere risiko for tap av fordringer
  • Kjøp av fakturaer mot både norske og utenlandske selskaper
  • Alle kunder får en saksbehandler.

Les mer om Colletor sine tjenester her.

Hvordan fungerer dette?

Ved å selge dine fakturaer til Collector, kan du frigi penger som er bundet opp i kundefordringer – samme dag som du fakturerer.

Når du sender filen eller originalfakturaen til Collector foretar de en kredittvurdering, før de videre sender ut en godkjent faktura til din kunde. Denne fakturaen vil inneholde en tekst som forteller at Collector Credit AB har overtatt eierskapet av fakturaen, og at betalingen vil skje til Collector.

I løpet av to arbeidsdager etter at Collector Credit AB har mottatt din faktura fra dag, vil fakturabeløpet minus prosvisjon utbetales til deg. Du vil da motta dine penger uavhengig om kunden betaler eller ikke, altså ingen risiko for deg.

Denne tjenesten er selvfølgelig tilpasset selskap som trenger å frigjøre penger i forbindelse med rask vekst eller sterk ekspansjon og svak likviditet.

Slik vil saksgangen foregå:

  • Det inngås en avtale med Collector om fakturakjøp.
  • Originalfakturaen sendes til Collector i papirformat eller elektronisk.
  • Collector foretar en kredittvurdering av ditt selskap, og sender godtkjent faktura omgående videre til din kunde.
  • Du mottar fakturabeløpet minus provisjon innen to virkedager, og fakturaen kan nå føres som betalt.
  • Kunden deres betaler fakturaen til Collector.

Inngå et samarabeid med Collector her

Inkassohjelp:

Dersom du står i en knipe, og har problemer med en kunde som ikke betaler regningen er Collector løsningen. Uavhengig om du benytter Collectors tjenester fra før av kan de hjelpe deg med å innkreve ubetalte, utestående fordringer samt håndtere vanskelige inndrivbare fordringer.

Få inkassohjelp fra Collector her.

 

Legg igjen kommentar